Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018

Leeuwarden en Fryslân zijn in 2018 de culturele hoofdstad van Europa, samen met Valletta,  hoofdstad van Malta. In Fryslân willen we cultuur gebruiken als katalysator voor blijvende veranderingen. Hoe kunnen we met behulp van cultuur een blijvend (ook na 2018) betere wereld creëren. En daar maken we in 2018 een prachtig feest van.

Iepen Mienskip
Alle projecten en initiatieven vanuit de Iepen Mienskip (open gemeenschap) zijn hartelijk welkom om deel te nemen aan het Culturele Hoofdstad jaar in 2018. Alle soorten initiatieven zijn  belangrijk. Samen maken we één agenda voor 2018. Deze Agenda 2018 zal bestaan uit de programmering van Leeuwarden-Fryslân2018 en een even belangrijk deel van alle Iepen Mienskip initiatieven.

Project aanmelden bij CH2018

Uiteraard kunnen niet alle plannen financieel ondersteund worden door de organisatie van Leeuwarden-Fryslân2018. Maar waar nodig is, worden wel alle initiatieven gefaciliteerd.  Er wordt gezocht naar verbindingen om initiatieven te versterken. Dat kan binnen het programma van Leeuwarden-Fryslân2018 zijn, maar ook andere initiatieven onder elkaar.

Initiatief Stipe
Vanuit Leeuwarden-Fryslân2018 en Keunstwurk kwam het initiatief om de Stipe website te ontwikkelen. De Stipe website is bedoeld voor alle culturele plannen, dus ook los van de Culturele Hoofdstad en voor NA 2018.

Doelstellingen
Voor Leeuwarden-Fryslân2018  zijn een aantal doelstellingen gedefinieerd. Deze zijn omschreven als de 5 E’s.

  1. Europe (verbinden met Europa)
  2. Entrepreneurship (ontwikkelen en stimuleren van ondernemingszin)
  3. Ecology ( een duurzame toekomst)
  4. Empowerment (iedereen kan meedoen)
  5. Experience (een beleving voor deelnemers en bezoekers)

Meer hierover lees je op de website van de Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018.

CH2018

Nieuwsbrief voor het primair en voortgezet onderwijs: Culturele Hoofdstad Junior
Vanaf mei 2016 maakt Keunstwurk in samenwerking met de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 een nieuwsbrief voor het primair en voortgezet onderwijs met al het nieuws en de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief Culturele Hoofdstad Junior:

Aanmelden voor de nieuwsbrief